0
1
2
3
  •      Zgodnie z wymaganiami § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719), w dniu 19. wrzeßnia  2016r. w godzinach: 10.00-10.05 w budynku: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach przeprowadzone zostały praktyczne ćwiczenia, w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji, w których udział wzięło 98% stałych użytkowników obiektu.

  •       W dniu 17 września reprezentacja naszej szkoły w osobach uczniów (poczet sztandarowy), nauczycieli i rodziców uczniów uczestniczyła w miejskich obchodach 77. rocznicy agresji ZSRR na Polskę. Obchody zostały zorganizowane przez Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych. Msza św. odbyła się w Kościele św. Józefa, a po mszy nastąpił przemarsz na Cmentarz we Włostowicach. Tam pod Pomnikiem Pomordowanych na Kresach Wschodnich delegacja szkolna złożyła płonący znicz.

  • Znamy już wyniki konkursu wniosków o dofinansowanie realizacji projektu międzynarodowego w programie Erasmus+.
    Wniosek opracowany przez grupę nauczycieli z naszej szkoły został zaakceptowany do realizacji na lata 2016-2018. Na uwagę i powód do dumy zasługuję fakt, że projekt oceniany przez grupę niezależnych ekspertów w ocenie ogólnej uzyskał 96 punktów na 100.

  • W dniu 1 września – dokładnie o godzinie 12.00 – na cmentarzu wojennym przy ulicy Piaskowej w Puławach zgromadzili się przedstawiciele władz miasta, puławskich szkół i innych organizacji, aby uczcić 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wśród obecnych nie zabrakło delegacji z naszej szkoły, która złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem poświęconym "Poległym i Pomordowanym w Drugiej Wojnie Światowej".

Strony