0
1
2
3
Body: 

 Administracja i obsługa

1. mgr Zabiegała Marlena - sekretarz szkoły
2. Szymczyk Jolanta - sekretarz szkoły
2. mgr Skrzypiec Sylwia - kierownik gospodarczy
3. mgr Gajos Joanna - referent
4. Frel Sabina - intendent
5. Postój Joanna - pomoc kuchenna
6. Gawęda Anna - kucharz
7. Szymańska Karolina - pomoc kuchenna
9. Kwiatkowska Jolanta- sprzątaczka
10. Dzik Bożena - sprzątaczka
11. Kuta Małgorzata - sprzątaczka
12. Capała Ewelina- sprzataczka
13. Zagała Agnieszka - sprzątaczka
14.Tomasz Deputat - konserwator
15. Lalak Michał - dozorca
16. Wiśniewski Paweł - dozorca
17. Sęk Jarosław- dozorca

Administracja i obsługa