0
1
2
3

 Pracownicy AIO

 

Sekretarz Szkoły:   mgr Zabiegała Marlena

                                        Szymczyk Jolanta

Referent:     mgr Gajos Joanna

                         Trzanas Julia

Kierownik gospodarczy:    mgr Skrzypiec Sylwia

Intendent:   Frel Sabina

Kucharz:     Gawęda Anna

Pomoc Kuchenna:    Postój Joanna

                                          Szymańska Karolina

                                          Deska Iwona

Woźna:   Kwiatkowska Jolanta

Sprzątaczka:   Balcerek Jolanta

                              Dzik Bożena

                              Kuta Małgorzata

                              Capała Ewelina

                              Zagała Agnieszka

Dozorcy:   Wiśniewski Paweł

                      Sęk Jarosław

                      Lalak Michał   

Konserwator:  Deputat Tomasz

Administracja i obsługa