0
1
2
3

 Pracownicy AIO

Sekretarz Szkoły:

 • mgr Zabiegała Marlena
 • Szymczyk Jolanta

Referent:  mgr Laura Reszkowska - Wydra
Kierownik gospodarczy: mgr Skrzypiec Sylwia
Intendent: mgr Trzanas Julia
Kucharz: Gawęda Anna
Pomoc Kuchenna:

 • Postój Joanna
 • Szymańska Karolina
 • Deska Iwona
 • Balcerek Jolanta
 • Zagała Agnieszka           

Woźna: Kwiatkowska Jolanta
Sprzątaczka: 

 • Bulzacka Teresa
 • Kuta Małgorzata
 • Capała Ewelina
 • Piotrowska Anna
 • Grzesiak Dorota

Dozorcy:

 • Wiśniewski Paweł
 • Walenik Ludwik
 • Lalak Michał   

Konserwator: Deputat Tomasz

Administracja i obsługa