0
1
2
3

 Administracja i obsługa

1. mgr Zabiegała Marlena - sekretarz szkoły

2. mgr Skrzypiec Sylwia - kierownik gospodarczy

3. Szymczyk Jolanta - referent

4. Frel Sabina - intendent

5. Postój Joanna - pomoc kuchenna

6. Gawęda Anna - pomoc kuchenna

7. Szymańska Karolina - pomoc kuchenna

8. Wronikowska Jadwiga - p.o kucharza

9. Kwiatkowska Jolanta- sprzątaczka

10. Dzik Bożena - sprzątaczka

11. Kuta Małgorzata - sprzątaczka

12. Capała Ewelina- sprzataczka

13. Zielińska Maria - sprzątaczka

14. Zagała Agnieszka - sprzątaczka

15. Lenartowicz Jerzy - konserwator

16. Lalak Michał - dozorca

17. Wiśniewski Paweł - dozorca

18. Ścibak Waldemar - dozorca

Administracja i obsługa