0
1
2
3

 Pracownicy AIO

Sekretarz Szkoły:   mgr Zabiegała Marlena
                                              Szymczyk Jolanta
Referent:     mgr Laura Reszkowska - Wydra
Kierownik gospodarczy:    mgr Skrzypiec Sylwia
Intendent:     mgr Trzanas Julia
Kucharz:     Gawęda Anna
Pomoc Kuchenna:    Postój Joanna
                                    Szymańska Karolina
                                    Deska Iwona
                                    Balcerek Jolanta
                                    Zagała Agnieszka           
Woźna:   Kwiatkowska Jolanta
Sprzątaczka:   Bulzacka Teresa
                         Kuta Małgorzata
                         Capała Ewelina
                         Piotrowska Anna
Dozorcy:          Wiśniewski Paweł
                         Walenik Ludwik
                         Lalak Michał   
Konserwator:  Deputat Tomasz

 

Administracja i obsługa