0
1
2
3

Danuta Nowaczek - dyrektor szkoły

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwentka UMCS; mgr  filologii rosyjskiej;
• studia podyplomowe –bibliotekarstwo szkolne- WSSS Suwałki;
• nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Marzanna Wiejak - wicedyrektor

 • nauczyciel dyplomowany
 • absolwentka  UMCS; mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy;
 • nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Kinga Jaworska - wicedyrektor

 • nauczyciel mianowany;
 • absolwentka UJ- mgr pedagogiki;
 • studia podyplomowe w zakresie przyrody- KUL Lublin;
 • wychowawca świetlicy.

Katarzyna Gregorczyk

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwentka  WSRP-Siedlce ;mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego;

• studia podyplomowe z pedagogiki terapeutycznej z rewalidacją- Lubelska Szkoła Wyższa;

• I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania początkowego;

• nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Elżbieta Chojnowska

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego;
• mgr psychologii;
• pedagog szkolny.

Agnieszka Biernacka - Olesiejuk

• nauczyciel mianowany;
• absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
• mgr psychologii;
• specjalizacja z psychoterapii, absolwentka 4 - letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie;
• psycholog szkolny.

 Justyna Chabros

•    nauczyciel stażysta
•    absolwentka KUL w Lublinie: licencjat z historii i wiedzy o społeczeństwie
•    mgr historii
•    nauczycielka historii, wychowawca świetlicy

Marcin Mitruczuk

•  nauczyciel dyplomowany;
•  absolwent UMCS; mgr politologii;
•  kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa;
•  nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa.

Maria Frydecka

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwentka UMCS w Lublinie; mgr biologii;
• nauczycielka biologii i  przyrody.

Aleksandra Auchimik - Bednarczyk

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwentka UMCS, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatykii;
• studia podyplomowe: Wydział Politologii, Fundusze Strukturalne w Samorządzie Terytorialnym;
• nauczycielka  matematyki.

Radosław Poświatowski

 • nauczyciel dyplomowany;
 • absolwent AWF Biała Podlaska; mgr wychowania fizycznego;
 • trener II kl w piłce koszykowej;
 • instruktor piłki ręcznej, L.A., pływania;
 •  ratownik WOPR, sędzia LZKosz;
 • kurs z zakresu nauczania metodyki gry w szachy;
 • nauczyciel wychowania fizycznego.

Sylwia Kapłon

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwentka  UW; mgr filologii angielskiej;
• nauczycielka j. angielskiego;

Paweł Abramek

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwent WSRP - Siedlce; mgr pedagogiki ze specjalnością nauczanie początkowe;
• studia podyplomowe -pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
• studium nauczycielskie – wychowanie  muzyczne;
• nauczyciel muzyki i wychowawca świetlicy.

Aneta Kozak

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwentka UMCS; mgr matematyki w zakresie zastosowań matematyki;
• studia podyplomowe w zakresie informatyki – KUL;
• nauczyciel matematyki.

Małgorzata Morawska- Kostrzewa

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwentka UMCS; mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego;
•  kurs kwalifikacyjny  z pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej;
• wychowawca świetlicy.

Sabina Poświatowska

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwentka  UMCS - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
•  mgr matematyki;
• studia podyplomowe: wychowanie fizyczne - AWF Katowice,
edukacja informatyczna w szkole - Lubelska Szkoła Wyższa;
• nauczycielka  matematyki, informatyki i wychowania fizycznego.

Agnieszka Łysiak

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwentka UJ;  mgr nauczania początkowego;
• nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Beata Teodorowicz

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwentka  WSRP-Siedlce; mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego;            
•  studia podyplomowe: Diagnostyka i terapia Pedagogiczna - WS ZNP Warszawa;
• nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Agnieszka Mchawrab

 • nauczyciel dyplomowany;
 • absolwentka UMCS Lublin; mgr edukacji w zakresie nauczania początkowego;
 • I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania początkowego;
 • nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Joanna Lewkowicz

 • nauczyciel mianowany;
 • absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
 • mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki korekcyjnej i wczesnoszkolnej;
 • kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy;
 • nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i szachów w szkole.

Agata Olsińska

• nauczyciel dyplomowany
• absolwentka UMCS; mgr biologii;
• kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu Przyroda – WODN w Lublinie;
• studia podyplomowe – Edukacja plastyczna, UHP   w Kielcach;
• nauczycielka  przyrody i plastyki.

Maria Płaza

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach; mgr filologii polskiej;
• studia podyplomowe  Kwalifikacyjne w zakresie historii – UMCS; 
• kurs kwalifikacyjny   ,,Wychowanie do życia w rodzinie”- WODN,, Kursor’’   Lublin;
• nauczycielka języka polskiego i historii.


Anna Szmigiel

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwentka WSRP - Siedlce; mgr  pedagogiki w zakresie nauczania początkowego;
• licencjat z  filologii polskiej UW –specjalność nauczycielska;
• nauczycielka języka polskiego, wychowawca świetlicy.

Bożena Szczepaniak

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwentka UMCS;  mgr  bibliotekoznawstwa i informacji naukowo – technicznej;
• nauczyciel bibliotekarz.

Joanna Grzelak

• nauczyciel mianowany;
• absolwentka UW; magister edukacji początkowej i medialnej;
• nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Beata Sołtan

• nauczyciel  dyplomowany;
• absolwentka  UMCS ; mgr nauczania początkowego;
•  I stopień specjalizacji zawodowej;
• nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
• podyplomowe studia kwalifikacyjne - Pedagogika terapeutyczna z rewalidacją.

Anita Jurkowska

• nauczyciel dyplomowany
• absolwentka UMCS; magister filologii polskiej;
• nauczycielka języka polskiego;                             


Joanna Borucka

• nauczyciel dyplomowany,
• absolwentka UŁ; mgr  stosunków międzynarodowych w zakresie amerykanistyki i mass mediów;
• NKJO w Puławach;
• licencjat w zakresie nauczania języka angielskiego;
• nauczycielka języka angielskiego.

Katarzyna Ambrożkiewicz

 • nauczyciel dyplomowany;
 • absolwentka UMCS w Lublinie; mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • II stopień specjalizacji zawodowej;
 • podyplomowe studia klasyfikacyjne z oligofrenopedagogiki UMCS w Lublinie;
 • nauczycielka edukacji przedszkolnej.

 

Beata Strzałkowska

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwentka KUL; mgr teologii;
• studia podyplomowe kwalifikacyjne” Kształcenie zintegrowane w klasach I – III” – UMCS
• nauczycielka religii.

Hanna Koksa

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwentka KUL; mgr teologii z przygotowaniem pedagogicznym,  dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki;
• nauczycielka religii.

Jarosław Bator

 • nauczyciel kontraktowy;
 • absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; mgr teologii;
 • nauczyciel religii.

Aneta Sosik

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwentka UMCS; magister filologii polskiej;
•  nauczycielka języka polskiego.

Jolanta Jankowska

• nauczyciel dyplomowany;
•  absolwentka UW; mgr pedagogiki w zakresie edukacji początkowej;
•  studia podyplomowe;
-   logopedia korekcyjna UMCS;
-   surdologopedia UMCS;
• pedagog –surdologopeda.

Ryszard Antolak

 • nauczyciel dyplomowany;
 • absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach; mgr sportu;
 • trener II klasy L.A;
 • instruktor piłki ręcznej;
 • trener piłki ręcznej (Poziom II EHF RC)
 • nauczyciel wychowania fizycznego.


Maria Odzioba- Matras

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwentka WSP Kielce ; mgr  nauczania początkowego;
• nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej .

Arkadiusz Stanisław Potocki

• nauczyciel dyplomowany;
• absolwent Politechniki Lubelskiej; mgr edukacja techniczno – informatyczna;
• studia podyplomowe  - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy –WSEiI  Lublin;
• nauczyciel zajęć komputerowych, informatyki i techniki.

Wojciech Jastrzębski

 • nauczyciel dyplomowany,
 • absolwent  APS-Warszawa; mgr pedagogiki specjalnej;
 • studia podyplomowe ”Nauczanie wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy”;
 • studia podyplomowe z zakresu przyrody;
 • studia podyplomowe- trener piłki ręcznej licencja B
 • instruktor piłki ręcznej, piłki siatkowej, piłki nożnej;
 • nauczyciel wychowania fizycznego.


Katarzyna Rzeżutka

•  nauczyciel dyplomowany;
• absolwentka KUL; mgr ochrony środowiska;
• absolwentka UMCS; licencjat z filologii angielskiej;
• studia podyplomowe – filologia angielska – nauczanie języka angielskiego;
• nauczycielka języka angielskiego.

Aldona Wnuk 

 • nauczyciel kontraktowy;
 • absolwentka WSEiI w Lublinie ; mgr psychologii;
 • licencjat w zakresie padagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej KUL Lublin;
 • nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Monika Witkowska

 • nauczyciel kontraktowy;
 • absolwentka WSH w Radomiu ; mgr pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej;
 • licencjat w zakresie padagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej WSH w Radomiu;
 • nauczycielka edukacji przedszkolnej.

Katarzyna Bator

 • nauczyciel mianowany;
 • absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie ; mgr pedagogiki korekcyjnej i wczesnoszkolnej;
 • Studia Podyplomowe z przyrody UMCS;
 • nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy.

Joanna Łowczak

 • nauczyciel kontraktowy;
 • absolwentka WSSP w Lublinie;
 • licencjat na kierunku filologia angielska ze specjalizacją nauczycielską;
 • nauczycielka języka angielskiego.

Katarzyna Pawelec

 • nauczyciel kontraktowy;
 • absolwentka UMCS w Lublinie; mgr matematyki z informatyką;
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczania gry w szachy;
 • nauczycielka matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, szachów w szkole.

Jolanta Chmurzyńska

 • nauczyciel kontraktowy;
 • absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i UMCS w Lublinie; mgr biologii, mgr geografii;
 • nauczycielka geografii, biologii, wychowawca świetlicy.

Ewelina Mazurek

 • nauczyciel kontraktowy;
 • absolwentka UMCS w Lublinie; studia magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
 • studia podyplomowe w zakresie kynoterapii (dogoterapii) w WSSP w Lublinie;
 • certyfikat z j. angielskiego (B2);
 • nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Elżbieta Monserrat- Skorupska

 • nauczyciel mianowany;
 • absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; mgr archeologii;
 • Diploma de Espanol como Lengua Extranjera;
 • studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego KUL w Lublinie;
 • nauczycielka j. hiszpańskiego, wychowawca świetlicy.

Agnieszka Anioł - Sadurska

 • nauczyciel dyplomowany;
 • absolwentka UMCS w Lublinie; mgr chemii;
 • studia podyplomowe z biologii UMCS w Lublinie;
 • nauczycielka chemii.

Urszula Zdrodowska

 • nauczyciel dyplomowany;
 • absolwentka WSP w Rzeszowie; mgr wychowania technicznego;
 • studia podyplomowe w zakresie technologii informacyjnej w WSEiI w Lublinie;
 • studia podyplomowe w zakresie fizyki z informatyką UMCS w Lublinie;
 • studia podyplomowe w zakresie kształcenia zdalnego w edukacji UMCS w Lublinie;
 • nauczycielka fizyki i informatyki.

Dorota Kowalik

 • nauczyciel dyplomowany;
 • absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu;
 • mgr wychowania fizycznego;
 • studia licencjackie z kosmetologii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie;
 • studia podyplomowe ”Nauczanie wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy”;
 • nauczycielka wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

Ewelina Śledzińska

 • nauczyciel stażysta;
 • absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;
 • mgr pedagogiki specjalnej; specjalizacja w dziedzinie surdopedagogiki, pedagogiki przedszkolnej i edukacji włączającej;
 • nauczyciel wspomagający.

Grzegorz Walczak 

 • nauczyciel dyplomowany;
 • absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie;
 • specjalizacja mechanizacja rolnictwa, przygotowanie pedagogiczne;
 • mgr inż. mechanizacji rolnictwa;
 • studia podyplomowe z edukacji obronnej i zarządzania w sytuacjach kryzysowych na Wyższej Szkole Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania W Rykach;
 • nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

Patrycja Kęczkowska

 • nauczyciel stażysta;
 • absolwentka UKSW w Warszawie i UMCS w Lublinie;
 • specjalizacja w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją włączającą;
 • mgr doradztwa zawodowego i personalnego;
 • nauczycielka wychowania przedszkolnego.

Magdalena Pajurek

 • nauczyciel kontraktowy;
 • absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 • specjalizacja w zakresie wychowania fizycznego i fizjoterapii;
 • mgr wychowania fizycznego; mgr fizjoterapii;
 • II poziom kursu doskonalącego  języka migowego zorganizowany przez Polski Związek Głuchych;
 • nauczycielka wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

 Agnieszka Furdal (Bara)

 • nauczyciel stażysta
 • mgr biologii
 • absolwentka UMCS w Lublinie - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi; studia licencjackie na kierunku " Biologia - specjalność: nauczanie biologii i geografii"
 • absolwentka UMCS w Lublinie - Wydział Biologii i Biotechnologii; studia magisterskie na kierunku " Biologia - specjalność: biologia ogólna i eksperymentalna"
 • nauczyciel biologii, geografii, wychowawca świetlicy 

Dorota Daniłoś-Sobczak

 • nauczyciel mianowany
 • absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: studia magisterskie w zakresie pedagogiki;
 • studia podyplomowe w zakresie wychowania seksualnego;
 • pedagog szkolny.

Janina Rułka

 • nauczyciel dyplomowany;
 • absolwentka UMCS w Lubinie- Wydział matematyki, Fizyki i Chemii w zakresie matematyki specjalność nauczycielska;
 • magister matematyki;
 • wychowawca świetlicy

Beata Kruk

 • nauczyciel dyplomowany;
 • absolwentka Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach- Wydział Pedagogiczny i Nauk o Zdrowiu; studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej;
 • absolwentka Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach- Wydział Humanistyczno- Pedagogiczny; studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika w zakresie: pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją;
 • studia podyplomowe „Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami Rozwojowymi oraz Wspierania Ich Rodzin.

Agnieszka Markiewicz

 • nauczyciel mianowany;
 • absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej- Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji; studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna;
 • absolwentka studiów glottodydaktycznych, dzięki którym posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do posługiwania się programem wychowania językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej;
 • studia podyplomowe - UMCS W Lublinie -Wydział Pedagogiki i Psychologii w zakresie psychologia Komunikacji Społecznej;
 • studia podyplomowe- UMCS W Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii w zakresie  Pedagogii Specjalnej – oligofrenopedagogiki;
 • studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
 • studia podyplomowe w zakresie wychowania dożycia w rodzinie:
 • nauczyciel wspomagający, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie.

Urszula Panecka

 • nauczyciel mianowany;
 • absolwentka UMCS w Lublinie – studia uzupełniające magisterskie w zakresie filologii germańskiej;
 • nauczycielka języka niemieckiego.

Bartłomiej Sobolewski

 • nauczyciel minowany;
 • absolwent teologii – Katolicki Uniwersytet Lubelski;
 • magister teologii;
 • nauczyciel religii.

Izabela Śmigiel

 • nauczyciel kontraktowy;
 • absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Wydział Pedagogiki i Psychologii w zakresie pedagogiki szkolnej i opiekuńczej;
 • wychowawca świetlicy.

 Paulina Kalinowska

 • nauczyciel kontraktowy;
 • absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej- Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji:studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki:
 • nauczyciel wspomagający.

Emilia Stateczna

 • nauczyciel stażysta:
 • absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej- Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji: studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej;
 • absolwentka Wyższej Szkoły Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach- Wydział Pedagogiczny; studia wyższe licencjackie w zakresie niedostosowania społecznego i resocjalizacji;
 • studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Grono pedagogiczne