0
1
2
3

Danuta Nowaczek - dyrektor szkoły

• nauczyciel dyplomowany;
• nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Marzanna Wiejak - wicedyrektor

 • nauczyciel dyplomowany
 • nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Kinga Jaworska - wicedyrektor

 • nauczyciel dyplomowany;
 • wychowawca świetlicy.

Katarzyna Gregorczyk

• nauczyciel dyplomowany;
• nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Agnieszka Biernacka - Olesiejuk

• nauczyciel dyplomowany;
• psycholog szkolny.

 Justyna Chabros

•    nauczyciel kontraktowy
•    nauczycielka historii, wychowawca świetlicy

Marcin Mitruczuk

•  nauczyciel dyplomowany;
•  nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa.

Maria Frydecka

• nauczyciel dyplomowany;
• nauczycielka biologii i  przyrody.

Aleksandra Auchimik

• nauczyciel dyplomowany;
• nauczycielka  matematyki.

Radosław Poświatowski

 • nauczyciel dyplomowany;
 • nauczyciel wychowania fizycznego.

Sylwia Kapłon

• nauczyciel dyplomowany
• nauczycielka j. angielskiego;

Paweł Abramek

• nauczyciel dyplomowany;
• nauczyciel muzyki i wychowawca świetlicy.

Aneta Kozak

• nauczyciel dyplomowany;
• nauczyciel matematyki.

Małgorzata Morawska- Kostrzewa

• nauczyciel dyplomowany;
• wychowawca świetlicy.

Sabina Poświatowska

• nauczyciel dyplomowany;
• nauczycielka  matematyki, informatyki.

Agnieszka Łysiak

• nauczyciel dyplomowany;
• nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Beata Teodorowicz

• nauczyciel dyplomowany;
• nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Agnieszka Mchawrab

 • nauczyciel dyplomowany;
 • nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Joanna Lewkowicz

 • nauczyciel mianowany;
 • nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i szachów w szkole.

Agata Olsińska

• nauczyciel dyplomowany
• nauczycielka  przyrody i plastyki.

Maria Płaza

• nauczyciel dyplomowany;
• nauczycielka języka polskiego i historii.


Anna Szmigiel

• nauczyciel dyplomowany;
• nauczycielka języka polskiego, wychowawca świetlicy.

Bożena Szczepaniak

• nauczyciel dyplomowany;
• nauczyciel bibliotekarz.

Beata Sołtan

• nauczyciel  dyplomowany;
• nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Anita Jurkowska

• nauczyciel dyplomowany
• nauczycielka języka polskiego;                             


Joanna Borucka

• nauczyciel dyplomowany,
• nauczycielka języka angielskiego.

Katarzyna Ambrożkiewicz

 • nauczyciel dyplomowany;
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej..

 

Beata Strzałkowska

• nauczyciel dyplomowany;
• nauczycielka religii.

Hanna Koksa

• nauczyciel dyplomowany;
• nauczycielka religii.

Jarosław Bator

 • nauczyciel kontraktowy;
 • nauczyciel religii.

Aneta Sosik

• nauczyciel dyplomowany;
•  nauczycielka języka polskiego.

Jolanta Jankowska

• nauczyciel dyplomowany;
• pedagog –surdologopeda.

Ryszard Antolak

 • nauczyciel dyplomowany;
 • nauczyciel wychowania fizycznego.


Maria Odzioba- Matras

• nauczyciel dyplomowany;
• nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej .

Arkadiusz Stanisław Potocki

• nauczyciel dyplomowany;
• nauczyciel, informatyki i techniki.

Wojciech Jastrzębski

 • nauczyciel dyplomowany,
 • nauczyciel wychowania fizycznego.


Katarzyna Rzeżutka

•  nauczyciel dyplomowany;
• nauczycielka języka angielskiego.

Aldona Wnuk 

 • nauczyciel kontraktowy;
 • nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Monika Witkowska

 • nauczyciel mianowany;
 • nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Katarzyna Bator

 • nauczyciel dyplomowany;
 • nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy.

Joanna Łowczak

 • nauczyciel kontraktowy;
 • nauczycielka języka angielskiego.

Katarzyna Pawelec

 • nauczyciel mianowany;
 • nauczycielka matematyki, informatyki i szachów w szkole.

Ewelina Mazurek

 • nauczyciel kontraktowy;
 • nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Elżbieta Monserrat- Skorupska

 • nauczyciel mianowany;
 • nauczycielka j. hiszpańskiego, wychowawca świetlicy.

Agnieszka Anioł - Sadurska

 • nauczyciel dyplomowany;
 • nauczycielka chemii.

Urszula Zdrodowska

 • nauczyciel dyplomowany;
 • nauczycielka fizyki i informatyki.

Dorota Kowalik

 • nauczyciel dyplomowany;
 • nauczycielka wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

Ewelina Śledzińska

 • nauczyciel kontraktowy;
 • nauczyciel wspomagający.

Grzegorz Walczak 

 • nauczyciel dyplomowany;
 • nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

Patrycja Kacperek

 • nauczyciel kontraktowy;
 • nauczycielka wychowania przedszkolnego.

Magdalena Pajurek

 • nauczyciel kontraktowy;
 • nauczycielka wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

 Agnieszka Furdal (Bara)

 • nauczyciel kontraktowy
 • nauczyciel biologii, geografii, wychowawca świetlicy 

Dorota Daniłoś-Sobczak

 • nauczyciel mianowany
 • pedagog szkolny.

Janina Rułka

 • nauczyciel dyplomowany;
 • wychowawca świetlicy

Beata Kruk

 • nauczyciel dyplomowany;
 • wychowawca świetlicy

Agnieszka Markiewicz

 • nauczyciel mianowany;
 • nauczyciel wspomagający, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie.

Urszula Panecka

 • nauczyciel mianowany;
 • nauczycielka języka niemieckiego.

Andrzej Staniak

 • nauczyciel dyplomowany;
 • nauczyciel geografii;
 • wychowawca świetlicy.

Izabela Śmigiel

 • nauczyciel kontraktowy;
 • wychowawca świetlicy.

 Paulina Kalinowska

 • nauczyciel kontraktowy;
 • nauczyciel wspomagający.

Emilia Stateczna

 • nauczyciel kontraktowy;
 • wychowawca świetlicy;
 • nauczyciel wspomagający.

Ks. Tomasz Sawicki

 • nauczyciel religii

Patryk Kędra

 • student
 • nauczyciel wychowania fizycznego

Grono pedagogiczne