0
1
2
3

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w  roku szkolnym 2020/2021:

    04.01.2021 – poniedziałek
    05.01.2021 – wtorek
    29.04.2021 – czwartek
    30.04.2021 – piątek
    25.05.2021 – egzamin ósmoklasisty j. polski - wtorek
    26.05.2021 – egzamin ósmoklasisty matematyka - środa
    27.05.2021 – egzamin ósmoklasisty j. angielski – czwartek
    04.06.2021 – piątek po Bożym Ciele

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021:

·         7-8.09.2020
          16-17.11.2020
          11-12.01.2021
          22-23.03.2021 
          24-25.05.2021

 

Regulamin bezpieczeństwa - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19

 

Informacje o ubezpieczeniu uczniów na 2020/2021r.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA BRZECHWY W PUŁAWACH

W terminie głównym:
1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
W terminie dodatkowym:
1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Ważne
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANA BRZECHWY W PUŁAWACH

 

 

 

 

 

Jak prawidłowo korzystać z rękawiczek? Jak bezpiecznie ściągnąć?

 

 

Informuję Państwa, że OBÓZ NAUKOWO- EKOLOGICZNY DO MIELNA, /termin przełożony ze względu na koronawirusa:
28 września - 03 października 2020r./.

Termin może jeszcze ulec zmianie. Uczniowie klas ósmych otrzymają zwroty wpłaconych pieniędzy.

 

Zostańmy w domu - ciekawe e-propozycje

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Szanowni Państwo,
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa - w dniach 12 - 13 marca 20r. w szkole odbywać się będą wyłącznie zajęcia opiekuńcze dla tych dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia im opieki w domu. Zalecane jest, aby dzieci i młodzież pozostały w domu - w szkole nie będzie lekcji.
Od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca szkoła zostaje zamknięta. W tym czasie nieczynne będą stołówka, zerówka oraz świetlica itp. Uczniowie klas 0-8 nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
Szanowny Rodzicu zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
W przypadku pojawienia się nowych informacji będą one aktualizowane na stronie internetowej szkoły. Prosimy o stałe monitorowanie strony.
Dyrekcja Szkoły
Proszę o zapoznanie się z informacją Lubelskiego Kuratora Oświaty
- strona www.kuratorium.lublin.pl dotyczącą:
1. Zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
2. Zaleceń Lubelskiego Kuratora Oświaty w związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym na terenie kraju.
3. Gdzie szukać informacji na temat koronawirusa ?

 

DECYZJA DYREKTORA z dnia 10 marca 2020r.
w sprawie działań profilaktycznych w zakresie ograniczenia ryzyka wystąpienia koronawirusa COVID-19 Szkoły Podstawowej nr3 im. Jana Brzechwy w Puławach

Zgodnie z zaleceniami: Prezydenta Miasta Puławy - Pawła Maja, z dnia 06.03.2020r.,
Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie – Teresy Misiuk, z dnia 09.03.2020r.,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach- Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:– Piotr Pietura, z dnia 03.03.2020r.

W związku z zagrożeniem wystąpienia w naszym regionie i na terenie kraju, koronawirusa COVID-19 postanawiam podjąć następujące działania profilaktyczne w zakresie ograniczenia ryzyka wystąpienia wirusa:
1. Zalecam kontynuowanie upowszechniania informacji na temat profilaktyki koronawirusa wśród uczniów, pracowników i rodziców:
• pogadanki z uczniami prowadzone przez nauczycieli, wychowawców oraz pielęgniarkę szkolną,
• powtórne ćwiczenia praktyczne mycia rąk według instrukcji znajdujących się w każdym pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym,
• bezwzględne korzystanie z mydła i ciepłej wody oraz płynu dezynfekującego przy myciu rąk,
• umieszczenie plakatów informacyjnych w wielu widocznych miejscach, w budynku szkoły,
• przygotowywanie, zamieszczanie i aktualizacja postów na profilu fb i stronie internetowej naszej szkoły.
2. Kontynuowanie prowadzenia przez pracowników obsługi dezynfekcji klamek, sanitariatów, blatów ławek i blatów stołów.
3. Zalecam zawieszenie organizacji wycieczek krajowych i zagranicznych.
4. Zalecam zaniechanie organizacji wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, gromadzących większą liczbę osób, a w przypadku braku możliwości ich odwołania, ograniczenia do minimum liczby uczestników lub całkowitą rezygnację z udziału publiczności.
Ostateczna decyzja o odwołaniu lub ograniczeniu zaplanowanych wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, wyjść i wycieczek podejmowana będzie przez nauczyciela odpowiedzialnego, w miarę możliwości na tydzień przed planowanym wydarzeniem, po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami i dyrektorem szkoły.

Dyrektor szkoły
Danuta Nowaczek

 

UWAGA
OBÓZ NAUKOWO- EKOLOGICZNY DO MIELNA, odbędzie się w dniach  24.05.2020r. do 29.05.2020r.

KOSZT OBOZU 550ZŁ /kwotę należy wpłacić do 06 marca 2020r., przelewem  na Radę Rodziców  SP3 w Puławach/

nr konta Rady Rodziców GETIN Noble Bank nr 04 1560 1195 2339 2881 6000 0001

Adres punktu noclegowego

Policyjny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „KROKUS” 76-032 Mielno ul. 6-go Marca 13

 

 

nr konta Rady Rodziców
GETIN Noble Bank nr 04 1560 1195 2339 2881 6000 0001

Zebrania z rodzicami

16.12.19 r. – kl. 4-8 z dyżurami, godz. 16.30 (poniedziałek)
17.12.19 r. – kl. 1-3 z wychowawcami, godz. 16.30 (wtorek)

 

Kalendarzowy plan pracy szkoły 2019 - 2020

 

 

 

 

Egzamin ósmioklasisty - informacje

 

 E - papierosy

 

Harmonogram zebrań z rodzicami   w SP nr3, w roku szkolnym 2019/2020

09.09.19 r. – kl. 4-8 z wychowawcami, godz. 16:30 (pon)
10.09.19 r. – kl. 1-3 z wychowawcami, godz. 16:30 (wt)
21.10.19 r. – kl. 4-8 z dyżurami, godz. 16.30 (pon)
22.10.19 r. – kl. 1-3 z wychowawcami, godz. 16:30 (wt)
16.12.19 r. – kl. 4-8 z dyżurami, godz. 16.30 (pon)
17.12.19 r. – kl. 1-3 z wychowawcami
23.03.20 r. – kl. 4-8 z dyżurami (pon)
24.03.20 r. – kl.1-3 z wychowawcami (wt)
18.05.20 r. – kl. 4-8 z dyżurami (pon)
19.05.20 r. – kl. 1-3 z wychowawcami (wt)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

- 14 października - Dzień Edukacji Narodowej
- 1 Listopada (Wszystkich Świętych)
- 11 Listopada (Święto Niepodległości)
- 23-31 grudnia (poniedziałek, wtorek- Święta Bożego Narodzenia)
- 1 stycznia 2020 (środa- Nowy Rok)
-  6 stycznia 2020 (poniedziałek – Święto Trzech Króli)
- 13-26 stycznia 2020 (poniedziałek, niedziela- ferie zimowe)
- 9-14 kwietnia 2020 (czwartek, wtorek- Święta Wielkanocne)
- 1 maja 2020 (piątek- Święto Pracy)
- 3 maja 2020 (niedziela Święto Konstytucji)
- 11 czerwca 2020 (czwartek- Boże Ciało)
- 26 czerwca 2020 (piątek- zakończenie roku szkolnego)

Dodatkowe dni wolne od zajęć

- 21 kwietnia 2020 (wtorek, 22 kwietnia 2020 (środa) 23 kwietnia 2020 (czwartek) – egzamin klas   ósmych
- 2 stycznia 2020 (czwartek)
- 3 stycznia 2020 (piątek)
-29 kwietnia (środa)
-30 kwietnia (czwartek)
-12 czerwca (piątek)

 Koniec pierwszego półrocza
- 10 stycznia 2020r.,
- klasyfikacja półroczna - 9 stycznia. Zmiana daty klasyfikacji z 3 stycznia na 9 stycznia została dokonana ze względu na troskę o dzieci
- informacja o zagrożeniach- do 20 grudnia
Koniec roku szkolnego
- 26 czerwca,
- klasyfikacja roczna 19 czerwca,
- informacja o zagrożeniach- 10 czerwca

Termin egzaminów klas ósmych
-termin główny (21, 22, 23 kwietnia)
- termin dodatkowy (1,2,3 czerwca)

 

Ubezpieczenie uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Informacje dla rodziców i uczniów