0
1
2
3

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Każdy uczeń może sprawdzić swój wynik na stronie OKE
        http://www.oke.krakow.pl/inf/ 
Kuratorium Oświaty w Lublinie
http://www.kuratorium.lublin.pl/ 
 Ministerstwo Edukacji Narodowej
        www.men.gov.pl/
 Urząd Miasta Puławy
       www.um.pulawy.pl
Serwis Oświatowy WSiP (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne)
http://www.wsipnet.pl/oswiata/index.html
Dziecko w sieci (Kampania społeczna Fundacji Dzieci Niczyje)
http://www.dzieckowsieci.pl/
Publikacje edukacyjne
http://www.edukacja.edux.pl/
http://www.publikacje.edu.pl/
"Jersz" - Łowcy talentów - Alfik przedmiotowy, Omnibus
http://www.mat.edu.pl/ 
Konkursy Centrum Edukacyjno-Metodycznego w Katowicach (Konkurs Plastyczno-Literacki, Konkurs na Baśń, Konkurs na Pracę z Literatury)
http://sites.google.com/site/cemkat2009/home
Dziennik teatralny: Forum Młodych Krytyków, recenzje, festiwale, wydarzenia, publikacje
http://www.teatry.art.pl/n/
Autorzy lektur:
Zbigniew Nienacki: http://www.nienacki.art.pl/ 

 

Przydatne strony www