0
1
2
3

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA BRZECHWY W PUŁAWACH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW–  Izabella Nowosad - Kłoczewska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW– Paweł Kiełpsz

CZŁONEK –  Edyta Wawer

 

Opłata roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:

    50 zł – 1 dziecko uczęszczające do Szkoły;
    60 zł – 2 i więcej dzieci uczęszczające do Szkoły.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców.

nr konta Rady Rodziców GETIN Noble Bank nr 04 1560 1195 2339 2881 6000 0001

Rada Rodziców