0
1
2
3

       W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14.października każdego roku, obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.
Dzień  ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć  lekcyjnych.
      W tym dniu nie będzie obiadów.
W świetlicy szkolnej będą dyżury nauczycieli, sprawujących funkcję opiekuńczo-wychowawczą.
       Oddziały przedszkolne będą funkcjonowały w trybie codziennym - bez zmian.  
      Uroczystość „Pasowania na ucznia klasy pierwszej”   odbędzie się   11 października 2019r. w piątek,   o godz. 11:00.  

Rocznica Komisji Edukacji Narodowej