0
1
2
3

 

 

HARMONORAM  EGZAMINU  ÓSMOKLASISTY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA BRZECHWY
W PUŁAWACH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


W terminie głównym:
język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie dodatkowym:
język polski – 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00
matematyka – 17 czerwca 2021r. (czwartek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA BRZECHWY W PUŁAWACH

W terminie głównym:
1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
W terminie dodatkowym:
1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin ósmioklasisty - informacje

Zestawy zadań powtórkowych do egzaminu klas ósmych

Sprawdzian klas VI OKE