0
1
2
3
Body: 

JADŁOSPIS

Regulamin_stolowki_01.09.2018docx_0.docx

Regulamin_wyzywienia.docx

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI ZA OBIADY

Nr konta do wpłaty odpłatności za obiady i wyżywienie:

GETIN Noble Bank S.A.
85  1560  1195  2311 0971 2986 0001


OPŁATA ZA OBIADY 

    Opłaty za obiady za LUTY  będą przyjmowane w dniach  03.02. -05.02.2020 r. (wyłącznie w tych dniach).       
w godz. 7.00-9.00 i 13.00-14.00 w monitoringu szkoły  
od 9.30-12.00 w sekretariacie szkoły
 UCZNIOWIE :    20 * 4,00zł= 80,00zł
 PRACOWNICY: 20 *8,20zł=  164,00zł
ZACHĘCAMY DO WPŁAT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
GETIN Noble Bank S.A
Numer rachunku     85 1560 1195  2311 0971 2986 0001
Nazwa odbiorcy       Szkoła Podstawowa nr 3 , 24-100 Puławy ul. Jaworowa 5                  
Tytuł przelewu         nazwisko i imię, klasa, za obiady/wyżywienie, za miesiąc
Kwota przelewu       ………

W przypadku dokonania wpłaty po ustalonym  terminie płatności naliczane będą  ustawowe odsetki za zwłokę. Przy wpłatach drogą elektroniczną (po terminie płatności) Szkoła pobierze należne odsetki za zwłokę jedynie w przypadku wystąpienia nadpłaty, w przypadku braku nadpłaty odsetki za zwłokę  należy uregulować odrębnie  w kasie szkoły.
Odwoływanie obiadów u intendentki do 8.30, tel. 609 192 777  

ZERÓWKA
 Opłaty za wyżywienie w oddziałach zerowych za styczeń  należy uregulować do 10 lutego , po uprzednio otrzymanej informacji.
Śniadanie 2,00zł, obiad 3,20zł, podwieczorek 1,30zł =6,50zł

 SZANOWNI RODZICE
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyliczoną kwotę i dotrzymywanie terminów wpłat.                                                                                                                             Dziękujemy

 

 

 

 

 

 

 

 

Stołówka szkolna