0
1
2
3

UPRZEJMIE PROSIMY O ODBIÓR  NADPŁAT   ZA OBIADY /WYŻYWIENIE  OD 03.01.2019-07.01.2019 W SEKRETARIACIE  SZKOŁY .
UDZIELANIE INFORMACJI –tel. 609 192 777

JADŁOSPIS

 

Regulamin_stolowki_01.09.2018docx_0.docx

Regulamin_wyzywienia.docx

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI ZA OBIADY

 

UWAGA OD STYCZNIA 2018 ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE I OBIADY

Opłaty za obiady za MARZEC będą przyjmowane w dniach 01.03. - 05.03.2019 r. (wyłącznie w tych dniach) .         
w godz.  7.00-9.00  w monitoringu szkoły,
w  godz. 9.15-13.00  w sekretariacie szkoły,
 w godz.13.00-14.00w monitoringu szkoły.
 UCZNIOWIE: 21 * 3,20zł= 67,20zł
 PRACOWNICY: 21 *6,80zł= 142,80zł
WAŻNA INFORMACJA DLA WPŁACAJĄCYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ GETIN Noble Bank S.A.        
Numer rachunku 85 1560 1195 2311 0971 2986 0001          
   Za datę zapłaty należności drogą elektroniczną ,uważa się datę wpływu na rachunek bankowy szkoły, od wpłat po terminie będą naliczone ustawowe odsetki, na wpłacie proszę napisać - nazwisko i imię, klasa.
Odwoływanie obiadów u intendentki od godz. 7.30 tel. 609 192 777
ZERÓWKA
Wysokość opłat za wyżywienie/pobyt ,uprzejmie prosimy wpłacać zgodnie z otrzymaną informacją . Wpłaty  za luty  należy uregulować do 10 marca .

 SZANOWNI RODZICE
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyliczoną kwotę i dotrzymywanie terminów wpłat.
Dziękujemy

 

 

 

 

Stołówka szkolna