0
1
2
3

UPRZEJMIE PROSIMY O ODBIÓR  NADPŁAT   ZA OBIADY /WYŻYWIENIE  OD 03.01.2019-07.01.2019 W SEKRETARIACIE  SZKOŁY .
UDZIELANIE INFORMACJI –tel. 609 192 777

JADŁOSPIS

Regulamin_stolowki_01.09.2018docx_0.docx

Regulamin_wyzywienia.docx

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI ZA OBIADY

 

UWAGA OD STYCZNIA 2018 ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE I OBIADY

    Opłaty za obiady za MAJ  będą przyjmowane w dniach  06.05. -08.05.2019 r. (wyłącznie w tych dniach).
w godz.  7.00-9.00  w monitoringu szkoły,
w  godz. 9.15-13.00  w sekretariacie szkoły,
 w godz.13.00-14.00w monitoringu szkoły.
  UCZNIOWIE  : 20 * 3,20zł= 64,00zł minus należne odliczenia
 PRACOWNICY : 20 *6,80zł= 136,00zł  minus należne odliczenia
WAŻNA INFORMACJA DLA WPŁACAJĄCYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
GETIN Noble Bank S.A.        
Numer rachunku 85 1560 1195 2311 0971 2986 0001     
Osoby wpłacające drogą elektroniczną proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny nr tel. 81 4586521; 81 4586522  ; 663 941 777
w celu uzyskania informacji  o wysokości odpłatności  za  maj.

   Za datę zapłaty należności drogą elektroniczną ,uważa się datę wpływu na rachunek bankowy szkoły, od wpłat po terminie będą naliczone ustawowe odsetki, na wpłacie proszę napisać - nazwisko i imię, klasa.
Odwoływanie obiadów u intendentki od godz. 7.30 tel. 609 192 777
ZERÓWKA
Wysokość opłat za wyżywienie/pobyt ,uprzejmie prosimy wpłacać zgodnie z otrzymaną informacją . Wpłaty  za kwiecień  należy uregulować do 10 maja .

 

 SZANOWNI RODZICE
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyliczoną kwotę i dotrzymywanie terminów wpłat.
Dziękujemy

 

 

 

 

Stołówka szkolna