0
1
2
3

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach
ul. Jaworowa 5; 24-100 Puławy 
tel. +48  81 886 85 64.

sekretariat@sp3.pulawy.pl       
dyrektor@sp3.pulawy.pl

Dane adresowe