0
1
2
3

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach
ul. Jaworowa 5; 24-100 Puławy 
tel. +48  81 886 85 64.

sp3@um.pulawy.pl

sekretariat@sp3.pulawy.pl       
dyrektor@sp3.pulawy.pl

 

WPŁATY ZA OBIADY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
GETIN Noble Bank S.A
Numer rachunku     85 1560 1195  2311 0971 2986 0001
Nazwa odbiorcy       Szkoła Podstawowa nr 3 , 24-100 Puławy ul. Jaworowa 5                  
Tytuł przelewu         nazwisko i imię, klasa, za obiady/wyżywienie, za miesiąc
Kwota przelewu       ………

Nr konta Rady Rodziców
GETIN Noble Bank nr 04 1560 1195 2339 2881 6000 0001

 

Dane adresowe